BILBOKO PORTUA ETA ITXASADARRA FUNDAZIOA
FUNDACIÓN PUERTO Y RÍA DE BILBAO

| Castellano

Fundazioa

Helburu hau du: gizarterako, kulturarako eta jolaserako aukera handiak eskaintzen dituzten interes orokorreko planak eta ekintzak sustatzea eta garatzea, Bilboko Portuak garapen ekonomiko, sozial eta kulturalean eta Nerbioiko Itsasadarraren ertzeko udalerrien integrazioan gaur egun eta historikoki izan duen garrantzia hobeto ezagutu ahal izateko


Helburu zabal horien barruan, besteak beste izaera zehatz edo mugatzailea ez duten jarduera espezifiko hauek egingo ditu:


  • Bilboko Portuak Ibaizabal itsasadarreko udalerriei egindako ekarpen historikoa, kulturala eta ekonomikoa ikertzea, kontserbatzea eta ezagutaraztea, eta, horretarako, trebakuntza-lanak eta gaiari buruzko lanak eta jarduerak egitea sustatzea, zuzenean edo beste ekimen publiko edo pribatu batzuekin lankidetzan, edo beste arlo batzuetako erakundeekin lankidetza-programak eginez.

  • Lankidetza-hitzarmenak egitea eta jarduerak babestea gizarte-, kultura- eta kirol-arloetan.

  • Portu-sektoreetako kongresuak eta jardunaldi teknikoak, mintegiak, sektore-topaketak eta trebakuntza-ikastaroak antolatzea.

  • Portu-arloan trebatzeko argitalpenak, bekak eta laguntzak ematea.

  • Fundazioaren helburuak lortzera bideratutako beste edozein jarduera.

Bere estatutuek zehazten duten bezala, Bilboko Portua eta Itsasadarra Fundazioa irabazi-asmorik gabeko fundazio bat da, izaera juridikoa eta ondare propioa dituena -erakunde sortzaileetatik independentea-, eta gaitasun osoa du bere helburuak betetzeko. Legez osatu zen, 2011ko martxoaren 1ean emandako eskritura publikoaren bidez, eta EAEko Fundazioen Erregistroan inskribatu zen 2011ko uztailaren 27an. Dagozkion lege-xedapenek eraentzen dute, bereziki 1994ko ekainaren 2ko 9/2016 Legeak (EAEko Fundazioei buruzkoak), eta 2007ko ekainaren 19ko 100/2007 eta 101/2007 Dekretuek (EAEko Protektoratuaren eta Fundazioen Erregistroaren Araudiak onartzen dituztenak). Fundazioen Erregistroko 3. atalean dago inskribatua, kultura-, gazte- eta kirol-fundazioei buruzkoan. Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan egiten ditu bere jarduerak Fundazioak.Ikusi Estatutuak